Atölye'de Ne Var?

jobline-blog (8)

Atölye Eğitim Spor ve Danışmanlık Vizyon ve Misyon Sağlık ve eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri takip eden, Türk Fizyoterapi ekolüne güncel ve en iyi standartları sağlamak adına kurulan Atölye (Motus), genç ve dinamik ekibi ile çalışmalarına 21 Şubat 2019 tarihinde başlamıştır. Ülkemizde fizyoterapi alanının kalkınmasına yardımcı olmayı amaç edinmiş oluşumumuz bu amacı farklı kollarda hizmetler sağlayarak gerçekleştirmektedir.
 
Fizyoterapi mesleğinin çalışma ve istihdam alanlarının genişletilmesi ve özellikle genç ve gelişime açık meslektaşlarımızın bu yeni alanları keşfetmesi, keşfedilen alanlarda paylaşımda bulunmaları gibi amaçlarla yola çıkarak Atölye Akademi’yi faaliyete geçirmiştir. Mesleğimizin en önemli sorunlarından biri olan yasal engeller ve istihdam soruna yönelik çözümler bazında gelişimi mümkün kılan bir alt yapı oluşturup, sporcu yetiştiren kulüpler gibi, disiplinli ve özverili programlar ile meslektaşlarımızı gelişen ve sürekli yenilenen sağlık sistemine hazırlamak ve diğer yandan dünya fizyoterapi akımlarına uyumu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlarıyla yola çıkmıştır. Bu amaçlar kapsamında meslek içi kalkınmayı ve bilgi düzeyini her daim arttırmayı hedefleyerek Atölye Eğitim Programlarını açmıştır.
 
Eğitim programları içeriğinde Manuel Terapi Atölyesi, Ağrı Atölyesi ve Doku Atölyesi eğitimlerini barındırmaktadır. Bu eğitimlerden sonraki adım olarak nörofizyolojik ve biyopsikososyal temelli manuel terapi yaklaşımı konsepti olan ENPAC konsepti de fizyoterapistlere sunar. Klinikte hata oranını azaltarak kanıta dayalı fizyoterapi yaklaşımlarının nörobilimsel gelişmelerle olan entegrasyonu ve daha fazlasını içeren en kapsamlı eğitimimizdir. En güncel yaklaşımları ve bilimsel çalışmaları meslektaşlarımızla paylaşarak Türkiyedeki fizyoterapiye bakış açısını temelden değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu temelden başlayan değişimi danışanlarımız ve sporcularımızla da buluşturmak gayesi ile Atölye Eğitim Spor ve Danışmanlık kurulmuştur. Misyonumuz, en güncel fizyoterapi ve egzersiz bilimi yaklaşımlarını danışanlarımız ve sporcularımız ile buluşturmak. Danışan merkezli, biyopsikososyal model temelli terapi yaklaşımımız ve dünya fizyoterapi ekolleri ile zenginleştirilmiş terapi yöntemlerimiz ile ağrı yönetimi ve egzersiz eğitiminde fark yaratan bir oluşum olarak hizmet vermektedir.
Atoly3.com’da uzmanlık alanlarımızdaki konuları sizlere ulaştırmanın yanında; başka dallarda da eğitimleri sizlere ulaştırmayı amaçladık. Alanında uzmanlaşmış değerli insanların anlatımlarıyla merak ettiğiniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda yeni ve gelişmiş içerikleri sizlere ulaştıracağız.