Gizlilik Politikası

Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “Gizlilik Sözleşmesi ” yapılmıştır.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

      MADDE 1

 

TARAFLAR

 

Hizmet Satan                      :Atölye Eğitim Spor Danışmanlık Ltd. Şti. (Kısaca Atölye Eğitim” olarak anılacaktır.)

Adres                                    :Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Balmumcu Plaza 2 Blok

                                                No:32 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İSTANBUL

Vergi Sicil No                                   :

ile

 

Hizmet Satın Alan              : …………………………….. (Kısaca Alıcı” olarak anılacaktır.)

Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.

 

T.C. No / Vergi Sicil No    :

 

Adres                                    :

 

Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir.

 

Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK

 

1.Atölye Eğitim, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

 

2. Atölye Eğitim, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

 

3. Atölye Eğitim, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

 

4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

 

5. Alıcı, tüm bu hususlara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.